månadsarkiv: april 2014

Damaged

AJ. Broke a rib on the back of the back yesterday. Probably got a crack already last week, but the hit of the entire the match yesterday. 'Ll probably stop playing football.

Was at sportsmed on Carlanderska and was given painkillers, Panocod and pronaxen. I can run my rehabövningar for knee, eccentric tåhävningar and rubber band exercises without any major problems, but all the stretching exercises on the floor and weight lifting goes away. Also running well at the moment. However, I tested a threshold that in the training cycle, and it worked fairly well, so it will be a focus bike for a while to come. Hopefully just a few days, but it depends on the pain. I don't want to work out with pain in the body, because the body will not be able to speak up when it becomes too much.

But I see this as a natural rest period, and as long as I can keep me off a little easy with the bike, so it is quiet. Probably not in the göteborgsvarvet danger either, and if I get the races so I will probably manage to make my triathlontest on Aktivitus next Saturday. VO2 max test and heart rate in both the 100 metres and on the test cycle for two hours. It'll be good to …

Skadad

Aj. Bröt ett revben bak på ryggen igår. Fick troligen en spricka redan förra veckan, men slog av det helt på matchen igår. Får nog sluta spela fotboll.

Var på sportsmed på Carlanderska och fick smärtstillande, Panocod och pronaxen. Jag kan köra mina rehabövningar för knä, excentriska tåhävningar och gummibandövningarna utan större problem, men alla stretchövningar på golvet och styrketräning går bort. Likaså löpning också för tillfället. Däremot testade jag ett tröskelpass på träningscykeln, och det fungerade hyfsat, så det blir fokus cykel ett tag framöver. Förhoppningsvis bara några dagar, men det beror på smärtan. Jag vill inte träna med smärtstillande i kroppen, för då kan inte kroppen säga ifrån när det blir för mycket.

Men jag ser detta som en naturlig viloperiod, och så länge som jag kan hålla mig igång lite lätt med cyklingen, så är det lugnt. Troligen är inte göteborgsvarvet i fara heller, och om jag får ordning på löpningen så skall jag nog klara av att göra mitt triathlontest på Aktivitus nästa lördag. VO2 och maxpulstest i både löpning och på testcykel under två timmar. Det lär bli svettigt…

Muddy forest trails an early morning

Just before sunrise, right out of bed and out of the forest. To run without energy in the body may seem tedious, but it is actually very nice. The body adapts, and starts working with the energy stocks stored in the body, i.e. the fat. In the past I have known when the body goes over in fat loss, but now it feels like it's there right away. Of course, it is tough the first few kilometers, but then drop it in the legs.

Now I tested how much of the forest around where I live that I can run in, and how much that is thicket. I ran fast 2 times, but otherwise it was fine forest trails and horse paths all the way. The definition of the fine in this case was that they were running only. Mud and water is just a bonus, and no real problem when I have inov8 shoes on me.Trailrunningskor

The distribution of the round was 5 km on paved road, 5 km lighted trails, paths and 14km, 2 km jungle.

The beautiful with the trail compared to road transport, is that you are less tired afterwards. It is not possible to keep the same tempo in the forest, and it rips less on muscles. But I'll probably mix it up with some more common longer long session also so as not to get too comfortable a. ..

selfie trailrun

 

Jack on the nose is only half related to sports. Slammed the trunk right on the nose in the parking lot before the football match on Wednesday. Only the tape properly and stand between the posts.

Leriga skogsstigar en tidig morgon

Strax innan soluppgången, direkt ur sängen och ut i skogen. Att springa utan energi i kroppen kan verka jobbigt, men det är faktiskt väldigt skönt. Kroppen anpassar sig, och börjar jobba med de energilager som finns lagrade i kroppen, dvs fettet. Tidigare har jag kännt när kroppen går över i fettförbränning, men nu känns det som den finns där direkt. Självklart är man seg första kilometrarna, men sen släpper det i benen.

Nu testade jag hur mycket av skogen runtomkring där jag bor som jag kan springa i, och hur mycket som är snårskog. Jag sprang fast 2 gånger, men annars var det fina skogsstigar eller häststigar hela vägen. Definitionen av fina i det här fallet var att dom var springbara. Lera och vatten blir bara en bonus, och inget riktigt problem när jag har inov8 skorna på mig.Trailrunningskor

Fördelningen på rundan var 5km på asfalterade vägar, 5km elljusspår, 14km stigar, och 2 km snårskog.

Det sköna med trail jämfört med landsväg, är att man blir inte lika trött efteråt. Man kan inte hålla samma tempo i skogen, och det sliter mindre på musklerna. Men jag får nog blanda upp med lite mer vanliga längre långpass också så att man inte blir för bekväm…

trailrun selfie

 

Jacket på näsan är bara halvt relaterat till sport. Slog igen bagageluckan rakt på näsan på parkeringen innan fotbollsmatchen i onsdags. Bara att tejpa ordentligt och ställa sig mellan stolparna.

Registered for my first ultra!

Sandsjöbacka trail marathon was my first marathon, and my first ultra is a tough mountain climbing in Spain.

Yesterday I reported myself to the Ultima Frontera! Start going on October 18, 55 km and an upgrade at 1900 metres altitude. It is 3 weeks after lidingöloppet, so it fits in well in the timetable. Now that I saw was the only Swede who was reported so far. Will see if I can get with me any more, maybe my new running friends at Aktivitus.

I was out there and ran a nice trailpass with them yesterday, in the forests around Kviberg. Nice nostalgia for me, as did national service there 20 years ago.

Today I am a bit rubbery though. Drove a hard long session on bike with CJ out to Marstrand. Strong headwind nearly all the way out, a flat tire and tired thighs. Ran before breakfast, without energy. But I did fill up when we changed the tire, otherwise I would probably not have taken me home.