månadsarkiv: februari 2015

Vasaloppet camp with Vasasvahn

After much löpfokus during December, it's time to grind on ski shape. And what better than to go on a training camp in Mora!

IMG_2539

Tricia s organizes technology camps like this, technology camps/Vasaloppet camp 2-5 January 2015, together with a thread other experienced instructors show how it should be done.

I took the car up on Friday morning, and arrived at Hotel Siljan at 15:30. The idea was that I would share a room with an unknown person, but when it came time for dinner 18:00 as it had not yet turned up any. I tried not to spread myself too much anyway.

After dinner it was time for wax, theory and practice. After an hour of drilling in the noble art of Mattias Vallningens, it was time to prepare their own in. I came right then and there that I had not actually developed them since March 10 this spring, so the risk was that the adhesive would be difficult to get away. But it happened, and having fixed glide wax and kick waxing, so was at 22:30, and it was bedtime.

Saturday I started with 30 minutes easy jogging before breakfast, which was served 07:00. Because I had the night before, vallat clearly I was pretty peaceful, and because we would not pull away and skiing until 8:50, so I had time with a powernap after breakfast.

We were divided into 5 groups based on past experience. I was in Group 1, and the first pass we made with Mattias Svahn. On with your skis and head off in vasaloppsspåret up to Hemusskidstadion. Here we drillades in 2 1/2 hour of Mattias in all gears, focusing on diagonal skiing. On the way back I made a hefty vurpa at a road crossing, and pulled in the hip in the asphalt.

Back, eat lunch, and then materials review before we pulled out in the tracks again. This, too, that was a technology that, but now it was even more focus on diagonal skiing, both Hill and at platten. After three hours of rolling, so was the right hungry and tired. Was obliged to fix the waxing for tomorrow, so that there is no need to rush with it in the morning.

Dinner and an excellent lecture by Mattias on vasalopp preparations before it was time to jump in bed.

Sunday began like Saturday with a small löptur before breakfast. However, noticed that I was very stiff in the hip where I had vurpat on Saturday. It worked ok once you had heated up a bit.

At 9 o'clock it was time for a new technology that, this time with Elin Ek as an instructor. Even here, we focused initially on diagonal skiing, and the pass was completed with filming of diagonal skiing, stakning with divorced and stakning. Back at 12 to eat lunch.

After lunch, we went through the films, and checked what it was we were to think about improving. My stakning was ok, but the diagonal saw no good. I find it easier to diagonal uphill, and we filmed at platten. But it is up to the hip that apply. Print and enjoy. Far out with his leg.

After this we headed out to the track again, and it was free skiing for 2 hours before I had my scheduled personal time with Matthias. 10 minutes that made that technology, in particular the diagonal, began to sit. Now I know how it will feel when you are right, though it is incredibly hard to do right before you have practiced it properly.

Last dinner at the hotel before I had time for a massage. And it was incredible. I had a sore hip, but didn't think you could fix it with just a massage, but it went! Hurt made it of course, but the day after when it was long session, I felt not by hip at all.

Last day I started as usual with a brief jog before breakfast, before it was time for the long session. just over 3 miles, it was for me before I was satisfied. A total of 10 mile on snow scraped I together during the camp. My only snömil for that matter.

I met many nice people, and learned a great deal during these 3 days. So I can recommend to anyone who wants to take their skiing one step further. Also came home with new gloves and sticks:)

Vasaloppsläger med Vasasvahn

Efter mycket löpfokus under December var det dags att slipa på skidformen. Och vad passar då bättre än att åka på träningsläger i Mora!

IMG_2539

Mattias Svahn anordnar teknikläger som detta, Teknikläger/Vasaloppsläger 2-5 januari 2015, där han tillsammans med ett gänga andra erfarna instruktörer visar hur det skall gå till.

Jag tog bilen upp på Fredag förmiddag, och kom fram till Hotel Siljan vid 15:30. Tanken var att jag skulle dela rum med en okänd person, men när det var dags för middag 18:00 så hade det ännu inte dykt upp någon. Jag försökte att inte sprida ut mig alltför mycket ändå.

Efter middagen var det dags för valla, teori och praktik. Efter en timmes drilling av Mattias i Vallningens ädla konst, var det dags att preparera de egna laggen. Jag kom just där och då på att jag faktiskt inte hade tagit fram dom sedan vasaloppet i våras, så risken var att klistret skulle vara svårt att få bort. Men det gick, och efter att ha fixat glidvallan och fästvallan, så var klockan 22:30, och det var läggdags.

Lördagen började jag med 30 minuter lugnt joggning innan frukost, som serverades 07:00. Eftersom jag hade vallat klart kvällen innan, var jag ganska lugn, och eftersom vi inte skulle dra iväg och åka skidor förrän 08:50, så hann jag med en powernap efter frukost.

Vi delades in i 5 grupper baserat på tidigare erfarenhet. Jag var i grupp 1, och första passet gjorde vi med Mattias Svahn. På med skidorna och iväg i vasaloppsspåret upp emot Hemusskidstadion. Här drillades vi i 2 1/2 timme av Mattias i alla växlar, med fokus på diagonalåkning. På väg tillbaka gjorde jag en rejäl vurpa vid en vägpassage, och drog i höften i asfalten.

Tillbaka, käka lunch, och sedan materialgenomgång innan vi drog ut i spåren igen. Även detta pass var ett teknikpass, men nu var det ännu mer fokus på diagonalåkning, både i backe och på platten. Efter tre timmars drillande, så var man rätt hungrig och trött. Var ändå tvungen att fixa vallningen inför morgondagen, så att man inte behöver stressa med det på morgonen.

Middag och en utmärkt föreläsning av Mattias om vasaloppsförberedelser innan det var dags att hoppa i säng.

Söndagen började precis som Lördagen med en liten löptur innan frukost. Märkte dock av att jag var väldigt stel i höften där jag hade vurpat under lördagen. Det fungerade ok när man väl hade värmt upp sig lite.

Vid 9 tiden var det dags för ett nytt teknikpass, denna gång med Elin Ek som instruktör. Även här fokuserade vi till en början på diagonalåkningen, och passet avslutades med filmning av diagonalåkning, stakning med frånskilt samt stakning. Tillbaka vid 12 för att käka lunch.

Efter lunch gick vi igenom filmerna, och kollade på vad det var vi skulle tänka på att förbättra. Min stakning var ok, men diagonalen såg inte bra ut. Jag har lättare för att diagonala uppför, och vi filmade på platten. Men det är fram med höften som gäller. Tryck och njut. Långt fram med benet.

Efter detta drog vi ut i spåret igen, och det var fri åkning i 2 timmar innan jag hade min inbokade personliga tid med Mattias. 10 minuter som gjorde att tekniken, främst diagonalen, började sitta. Nu vet jag hur det skall kännas när man gör rätt, fast det är otroligt jobbigt att göra rätt innan man har övat in det ordentligt.

Sista middagen på hotellet innan jag hade tid för massage. Och den var otrolig. Jag hade ju ont i höften, men trodde inte att man kunde fixa till det med bara massage, men det gick! Ont gjorde det givetvis, men dagen efter då det var långpass, kände jag inte av höften alls.

Sista dagen började jag som vanligt med en kort löprunda innan frukost, innan det var dags för långpass. drygt 3 mil blev det för mig innan jag var nöjd. Totalt 10 mil på snö skrapade jag ihop under lägret. Mina enda snömil för den delen.

Jag träffade många trevliga människor, och lärde mig otroligt mycket under dessa 3 dagar. Så det kan jag rekommendera för alla som vill ta sin skidåkning ett steg längre. Kom även hem med nya vantar och stavar :)